Nama je važna

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Mi, Marko Živanović PR Anika chocolates Beograd , Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 114/9, elektronska pošta: anikacokolade@gmail.com (u daljem tekstu: „Anika chocolates“), kao odgovorno lice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik br. 87/2018 od 13.11.2018. godine) (u daljem tekstu ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu UZP ili Opšta uredba EU), veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržavamo se zakonskih odredbi o zaštiti podataka.

A. Anika chocolates i onlajn servisi

U daljem tekstu želimo da Vas informišemo o tome koje podatke o Vama prikupljamo, kada posetite našu internet stranicu www.anikachocolates.com ili kada koristite naše onlajn usluge i prodavnicu, kao i u koju svrhu koristimo te podatke:

I. Opšte informacije o poseti internet stranica

U principu prikupljamo i koristimo lične podatke naših korisnika samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice, naših sadržaja, usluga i online prodavnice. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika vrši se redovno samo na osnovu ugovora koji je sklopljen sa korisnikom, legitimnog interesa Anika chocolates ili na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika. Izuzetak predstavljaju slučajevi kada je pribavljanje saglasnosti iz objektivnih razloga nemoguće ili kada je obrada podataka dozvoljena na osnovu drugih propisa.

II. Internet stranice www.anikachocolates.com i prijavljivanje (logfiles)

Prilikom svakog otvaranja naše internet stranice naš sistem automatski preuzima podatke i informacije kompjuterskog sistema računara sa koga se ona otvara:

 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (Npr.: srpski)
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa (anonimno)
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Eventualno sadržaj formulara (kod polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka)
 • Sadržaj korpe – Vezuje se za IP adresu i pretraživač.

Podaci se čuvaju u bazi podataka (logfiles) našeg sajta.

Evaluacija ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi služi tome da se brže pronađu greške i da se one što je brže moguće otklone. Pored toga, možemo da kontrolišemo kapacitete servera i dodatno poboljšamo našu ponudu. IP adrese koristimo samo u izuzetnim slučajevima, kako bismo analizirali zloupotrebe. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka). To je istovremeno i pravna osnova za obradu. U ovom kontekstu ne vrši se nikakva evaluacija podataka u marketinške svrhe.

Navedeni sačuvani podaci brišu se najkasnije nakon 30 dana.

III. Korišćenje kolačića (Cookies)

Naša internet stranica na mnogim mestima koristi takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se memorišu na Vašem računaru i koje Vaš pretraživač može da sačuva. Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka, osim ako to služi za ispunjenje ugovora zaključenog sa Vama, ako ste izričito dali dozvolu ili ukoliko za to postoji zakonska ili pravna osnova. Kada korisnik otvori neku internet stranicu, kolačić može da se sačuva u pretraživaču na uređaju korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućava jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja te internet stranice.

Većina kolačića koje koristimo jesu takozvani Session-Cookies koji se brišu kada završite pretraživačku sesiju. Pored toga, postoje i dugotrajniji kolačići pomoću kojih Vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Ovi kolačići ne oštećuju računar i ne sadrže viruse. U kolačićima se čuvaju i obrađuju naredne informacije:

 • Funkcija prijave, vek trajanja: jedna sesija
 • Eventualno, smanjenje opterećenja, vek trajanja: jedna sesija
 • Funkcija korpe, vek trajanja: 30 dana nakon poslednje posete.

Informacije o ostalim kolačićima možete da pronađete u IV. Alati analize (Analysis Tools).

Koristimo ove kolačiće koji su posebno potrebni za funkcionalnost internet stranice. Neki elementi naše internet stranice zahtevaju da pretraživač koji poziva može da se identifikuje nakon promene stranice. Pravni osnov predstavlja naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe i u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka), ali i po osnovu vaše saglasnosti u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 i članom 6 stav 1 a) UZP.

Kolačići se memorišu na računaru korisnika i odatle prenose na našu stranicu. Zbog toga, Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promenom podešavanja na svom pretraživaču možete da deaktivirate ili ograničite prenošenje kolačića. Sačuvani kolačići u svakom trenutku mogu da se obrišu. To može da se uradi i automatski.

Ukoliko su kolačići za našu internet stranicu deaktivirani, možda neće da bude moguće da se koriste sve njene funkcije.

IV. Analitički alati

1. Opšte informacije

Pomoću dole navedenih mera praćenja poseta našem sajtu, koje koristimo, želimo da obezbedimo dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše internet stranice. Pored toga, koristimo mere praćenja kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice u svrhu dalje optimizacije naše ponude. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 2. Web-Analiza.

Koristimo određene kolačiće u marketinške svrhe, ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 3. Marketinški kolačići (Marketing Cookies).

 

2. Web-analiza

Alatima za web analizu mogu se, najšire postavljeno, prikupljati sledeće informacije:

 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.sr/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (Npr.: nemački)
 • Naziv uređaja i klasa uređaja
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (Cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa u mili sekundama između pretraživača klijenta i servera.
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina grada) uz IP adresu (npr. Srbija, Beograd, 11000, 7866° N, 20.4489° E), pri čemu se sama IP adresa ne beleži.
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Kod sadržaja formulara i ostalih unosa u polja sa slobodnim unosom teksta u formularima u koje se unose lični podaci (npr. ime i lozinka) može se prenositi samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“.

Za web analizu koristimo tehnologiju sledećih kompanija:

 1. Google: Google Analytics
 2. Facebook: Facebook Pixel

 

     a. Google

Za prilagođavanje internet stranice Anika chocolates u skladu sa potrebama koristimo tehnologiju kompanije Google – Google Analytics. Ove tehnologije pomažu nam da razumemo koje stranice i koje usluge su posebno zanimljive za Vas, koji proizvodi Vas najviše zanimaju i koje proizvode bismo mogli da Vam ponudimo.

Google Analytics prikuplja kolačiće, podatke povezane sa uređajem / pregledačem (browser), IP adresom i aktivnostima na sajtu za merenje i izveštavanje o statistikama o interakcijama korisnika na web lokacijama koje koriste Google Analitics. Korisnici mogu prilagoditi kolačiće i podatke prikupljene funkcijama kao što su postavke kolačića, korisničke podatke (User-ID), uvoz podataka i protokole merenja.

U tu svrhu, Google u naše ime u Vaš pretraživač postavlja kolačić koji traje jednu sesiju. Taj kolačić za jednu sesiju omogućava nam da povežemo i snimimo Vašu posetu na više internet stranica. Kolačić za jednu sesiju ponovo se postavlja za svaku posetu i briše se kada napustite našu internet stranicu.

  b. Facebook

Facebook piksel je kod na našem sajtu i koji prikuplja podatke koji nam pomažu da pratimo konverzije iz Facebook oglasa, da optimizujemo svoje oglase i izgradimo ciljanu publiku za buduće oglase. Facebook piksel radi tako što postavlja i aktivira kolačiće za praćenje korisnika tokom interakcije sa našom web stranicom i Facebook oglasima.

Ukoliko želite, više o ovim alatima možete saznati od njihovih tvoraca – Google-a i Facebook-a.

c. Kolačići, pravna osnova i prigovor

Koristimo sledeće kolačiće:

 • Last Click (za završetak sesije, vek trajanja: jedna sesija)
 • Session Cookie (za identifikaciju sesije, vek trajanja: jedna sesija)
 • Ever-Cookie (za identifikaciju novih / stalnih kupaca, vek trajanja: maksimalno 60 meseci)
 • Conversion Cookie (za praćenje konverzije, vek trajanja: 7 odn. 30 dana).

Korišćenje cookie-ja je zasnovano na vašoj saglasnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom, tako što ćete iskoristiti mogućnosti deaktiviranja.

Obrada nam omogućava da optimizujemo funkcije naše stranice i da poboljšamo našu ponudu za Vas. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP.

U podešavanjima svog pretraživača možete da odredite da li kolačići smeju da se postave ili ne.

Posetioci naše internet stranice mogu da se usprotive čuvanju podataka o posetiocima pod pseudonimom, tako da se ti podaci nadalje neće preuzimati (evidentirati).

3. Marketinški kolačići (Marketing Cookies)

Kada otvorite našu stranicu, možete biti upitani da li želite da omogućite postavljanje  marketinških kolačića. Ukoliko date saglasnost, marketinški kolačići će se postavljati. Ukoliko odlučite da ne pristanete na postavljanje marketinških kolačića, marketinški kolačići se neće postavljati. U skladu sa podešavanjima Vašeg pretraživača, ova postavka se čuva. Čim izvršite promene na svom pretraživaču (ili se to eventualno automatski podešava), može da se pojavi novi upit koji ponovo može da bude sačuvan.

 

 a. Google Ireland Limited

Ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo Google praćenje konverzija. Ovo je analitička usluga koju pruža Google Ireland Limited, Dablin, Irska.

Kada na našu stranicu dođete preko nekog oglasa na Googlu, Google postavlja kolačić na Vašem uređaju. On se ne koristi za ličnu identifikaciju. Ukoliko taj kolačić prilikom posete nekih stranica kod nas još nije istekao, mi i Google možemo da prepoznamo da je neko kliknuo na oglas i da je preusmeren na naše stranice. Svaki korisnik Google-ads prima drugačiji kolačić. Zbog toga kolačići ne mogu da se prate preko internet stranica korisnika Google Ads. Informacije prikupljene preko kolačića za konverziju koriste se za kreiranje statističkih podataka o konverzijama za korisnike Google-ads koji su se odlučili za praćenje konverzija. Mi, kao korisnik Google-ads dobijamo informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na naš oglas i koji su preusmereni na internet stranice sa tagom za praćenje konverzije. Međutim, mi ne dobijamo nikakve informacije putem kojih bismo mogli lično da identifikujemo korisnike.

b. Kolačići, pravna osnova i opoziv

Koristimo sledeće kolačiće tih ponuđača:

 • Conversion Cookie (za praćenje konverzije, vek trajanja: 7 odn. 30 dana) [Google].

Praćenje konverzije Google-a zasnovano je na saglasnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom, tako što ćete iskoristiti naredne mogućnosti deaktiviranja.

Možete da deaktivirate Google praćenje konverzija tako što ćete svoj pretraživač da podesite tako da blokira kolačiće sa domena „googleadservices.com“.

Dodatne informacije o zaštiti podataka kod Google-a možete da pronađete na  https://policies.google.com/?hl=sr

Pored toga, korisnici mogu u potpunosti ili delimično da deaktiviraju oglase na Googlu preko linka http://www.google.com/settings/ads. (Sprovesti Opt-Out).

c. Korišćenje google remarketinga za reklamiranje na osnovu interesovanja

Ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice u okviru napomene o kolačićima date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo tehnologiju remarketinga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dablin, D04 E5W5, Irska (“Google”) na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP, kako bismo korisnicima koji su već posetili naše stranice mogli ponovo da uputimo interesantne reklame preko mreže Google partnera.

Pomoću kolačića možemo da analiziramo Vaša interesovanja kada posećujete našu stranicu i da zatim, na osnovu toga, na adekvatan način reklamiramo naše proizvode. Ukoliko ne koristite samo našu internet stranicu, već posećujete i internet stranicu Google ili  lokaciju u mreži Google partnera, prikazivaće Vam se naši oglasi, ukoliko odgovaraju Vašim interesovanjima. Pri tome, mi Googlu šaljemo odgovarajuće podatke. Oglasi/reklame mogu da sadrže npr. proizvode koje ste prethodno pogledali na našim stranicama.

Ukoliko ste se saglasili sa time da Google poveže Vašu pretragu internet stranica i aplikacija sa Vašim nalogom i da informacije sa Vašeg naloga na Google-u smeju da budu korišćene za personalizovanje oglasa, tada Google te informacije koristi za remarketing. Ukoliko ste tokom posete toj lokaciji prijavljeni na Google-u, on koristi Vaše podatke zajedno sa korisničkim podacima na Googleu da kreira i definiše liste ciljnih grupa za remarketing na različitim uređajima. U tu svrhu, Vaši lični podaci koje poseduje Google povezuju se sa korisničkim podacima na Googleu, kako bi se formirale ciljne grupe. Ovo takođe može da rezultuje prenošenjem podataka na servere kompanije Google LLC. u SAD. Za slučaj da lični podaci budu preneti u Google LLC. sa sedištem u SAD, kompanija Google LLC. sertifikovala se za američko-evropsku konvenciju „Privacy Shield“ koja garantuje poštovanje nivoa zaštite podataka koji važe u EU. Važeći sertifikat o tome možete da pogledate na linku: https://www.privacyshield.gov/list. Dodatne informacije možete da pogledate na linku: https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom.

Informacije i mogućnosti za deaktiviranje kod Google-a možete da pronađete na linku:  https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=sr (Link „Podešavanje oglasa“, zatim „Deaktiviranje“)

d. Korišćenje Facebook remarketinga

Ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo funkciju remarketinga kompanije Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“) na osnovu člana 12 stava 1 tačka 1 i člana 6 stav 1 a) UZP.

Ova funkcija služi tome, da korisnicima ovih internet stranica u okviru posete društvenoj  mreži Facebook (i povezanoj društvenoj mreži Instagram) pošalje reklame na osnovu pokazanog interesovanja („Ads“) preko Facebooka, Instagrama i na reklamnoj mreži Facebooka (Audience Network), tj. i na drugim internet stranicama.

U tu svrhu na internet stranicama https://anikachocolates.com/ postavljen je tag Facebooka za ponovno usmeravanje. Preko ovog taga se prilikom posete datim internet stranicama uspostavlja direktna veza sa serverima Facebooka. Pri tome se serveru Facebook prenosi da ste posetili ovu internet stranicu i Facebook dodaje ove informacije Vašem ličnom nalogu na Facebooku. Kada posetite društvene mreže Facebook i Instagram prikazuju Vam se personalizovane reklame.

Vaši podaci eventualno mogu da se pošalju u SAD. Facebook se sertifikovao u skladu sa američko-evropskom konvencijom o Zaštiti podataka i time se obavezao da će da se pridržava Evropske direktive o zaštiti podataka. Važeći sertifikat možete da pogledate na ovom linku:  https://www.privacyshield.gov/list.

Bliže informacije o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebook-a kao i prava u vezi sa time i mogućnostima za zaštitu privatne sfere možete da pronađete u Uputstvima o zaštiti podataka na linku: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete budućim dejstvom. U tom slučaju Vaši podaci više neće da se prosleđuju Facebook-u.

Informacije i mogućnosti za deaktiviranje kod Facebooka može se preuzeti kod funkcije remarketing „Custom Audiences“ na sledećem linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Za ovo morate da budete prijavljeni na Facebooku.

V. Web Shop

Na našem sajtu, pored ostalih sadržaja postoji i Internet prodavnica (web shop), na kome možete kupiti originalne Anika chocolates proizvode.

Da bismo mogli da ispunimo Vaše porudžbine, moramo da prikupimo određene lične podatke o Vama kao kupcu. To su:

 • Ime, prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • Email
 • Telefon
 • Sadržaj korpe

Pravni osnov obrade ovih ličnih podataka je u ispunjenju ugovora zaključenog sa Vama, tj. u odredbi čl. 12 st. 1 tač. 2 ZZPL, odnosno čl. 6 st. 1 b) UZP.

Prikupljeni podaci će se čuvati, u skladu sa ZZPL i UZP, samo onoliko koliko su potrebni za ispunjenje svoje svrhe, a za šta je minimalni rok do isteka garancije na kupljene proizvode.

VI. Formulari za zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima i konkurišete za neko od otvorenih radnih mesta, možete popuniti prijavu za zaposlenje koja sadrži formular koji se koristi u svrhu elektronske prijave za posao.

Tom prilikom, prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime, prezime
 • Adresu stanovanja
 • Telefon
 • Datum rođenja
 • Obrazovanje
 • Adresu elektronske pošte
 • Eventualno druge podatke o ličnosti, koje dobrovoljno unesete u kontakt formular.

Ukoliko koristite ovu mogućnost da se prijavite za zaposlenje, mi koristimo Vaše podatke prilikom selekcije kandidata i stupanja u kontakt sa Vama. Pravna osnova za povezanu obradu podataka kod upita u vezi sa ugovorom utvrđena je člana 12 stav 1 tačka 2 ZZPL i članom 6 stav 1 b) UZP, ali i u svakom slučaju člana 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP, na osnovu našeg legitimnog interesa da efikasno obradimo dolazne upite i sačuvamo rezultat obrade za slučaj dodatnih pitanja.

Na osnovu zakonskog roka čuvanja podataka, uneti podaci se nakon konačne obrade brišu kada više ne postoji potreba za obradom i čuvanjem tih podataka, a najkasnije nakon jedne godine.

VII. Formulari za kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja za Anika chocolates, možete da se obratite našem korisničkom servisu. U tu svrhu postoji formular za kontakt koji se koristi za elektronsko uspostavljanje kontakta.

Tom prilikom, prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime, prezime
 • Adresu elektronske pošte
 • Eventualno druge podatke o ličnosti, koje dobrovoljno unesete u kontakt formular.

Ukoliko koristite ovu mogućnost da sa nama stupite u kontakt, mi koristimo Vaše podatke da odgovorimo na Vaš upit i da stupimo u kontakt sa Vama. Pravna osnova za povezanu obradu podataka kod upita u vezi sa ugovorom utvrđena je člana 12 stav 1 tačka 2 ZZPL i članom 6 stav 1 b) UZP, ali i u svakom slučaju člana 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP, na osnovu našeg legitimnog interesa da efikasno obradimo dolazne upite i sačuvamo rezultat obrade za slučaj dodatnih pitanja.

Na osnovu zakonskog roka čuvanja podataka, uneti podaci se nakon konačne obrade brišu kada više ne postoji potreba za obradom i čuvanjem tih podataka, a najkasnije nakon jedne godine.

VIII. Društveni mediji (mreže)

Na internet stranici Anika chocolates korisnik može da pronađe linkove do usluga društvenih mreža, Facebook i Instagram. Korisnik može da prepozna linkove do internet stranica društvenih mreža po logotipu odgovarajuće kompanije. Ukoliko korisnik sledi ove linkove, pronaći će korporacijsku stranicu Anika chocolates na društvenim mrežama. Klikom na link do društvenih mreža uspostavlja se veza sa serverima društvenih mreža. Na ovaj način serverima društvenih mreža prenosi se informacija da je korisnik posetio internet stranicu Anika chocolates. Pored toga, ponuđačima društvenih mreža šalju se i druge informacije. To su na primer adresa internet stranice, na kojoj se nalazi aktivirani link, datum i vreme otvaranja stranice odn. aktiviranja linka, informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu, IP adresa.

Ukoliko je korisnik u trenutku aktiviranja linka već prijavljen na odgovarajuću društvenu mrežu, ponuđač usluga društvenih mreža može da bude u stanju da na osnovu prenetih podataka ustanovi korisničko ime ili čak pravo ime korisnika i da te informacije poveže sa njegovim ličnim nalogom na društvenim mrežama. Korisnik može da poništi tu mogućnost povezivanja sa svojim ličnim korisničkim nalogom, tako što će prethodno da se isključi sa svog korisničkog naloga.

Serveri društvenih medija nalaze se u SAD i drugim zemljama van Evropske unije. Zbog toga, podatke mogu da obrađuju ponuđači usluga društvenih mreža i u zemljama van Evropske unije. Treba voditi računa o tome, da kompanije u tim zemljama podležu zakonu o zaštiti podataka koji lične podatke ne čuva u istoj meri kako je to slučaj u zemljama članicama Evropske unije i Srbiji.

Treba napomenuti da Anika chocolates nema nikakav uticaj na obim, način i svrhu obrade podataka od strane pružalaca usluga društvenih mreža. Korisnik može da pronađe dodatne informacije o korišćenju ličnih podataka od strane društvenih mreža integrisanih na stranicama Anika chocolates u smernici o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže.

Na ovim linkovima možete da pronađete uputstva o zaštiti podataka društvenih mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

IX. Sigurna obrada podataka

Vaši lični podaci se kod nas bezbedno prenose šifrovanjem (enkripcijom). Pomoću tehničkih i organizacionih mera osiguravamo svoje internet stranice i ostale sisteme od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih osoba.

X. Kategorije primalaca, prenošenje u druge države

U principu ne prenosimo podatke trećim licima, osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa krivičnog gonjenja) ili nam je to potrebno za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora. To su na primer kompanije za pružanje usluga isporuke, plaćanja, upravljanja robom, realizacije porudžbina, ponuđači hostinga, agencije za komunikacije, eksterni korisnički centri ili pružaoci IT usluga. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.

U ovom kontekstu podaci mogu da se pošalju i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri imaju sedište i obrađuju podatke. To su u prvom redu države Evropskog ekonomskog prostora (EEA), SAD, a povremeno i druge države, ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka.

U okviru Evropske Unije Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (UZP). Kada se podaci šalju u SAD, podaci su zaštićeni u skladu sa američko-evropskom konvencijom o Zaštiti podataka i trudimo se da poslujemo sa pravnim entitetima sa teritorije SAD koji su sertifikovani od strane Privacy Shield mreže. Članovi te mreže su se obavezali da će se pridržavati Opšte uredbe o zaštiti podataka EU i sertifikovani da se pridržavaju tih pravila. Važeće sertifikate možete da pogledate na ovom linku:  https://www.privacyshield.gov/list.

Ukoliko poslujemo sa nesertifikovanim pravnim entitetom sa teritorije SAD ili iz neke treće zemlje (van EU), u skladu sa našom zakonskom obavezom – sa njima zaključujemo ugovore kojima se obavezuju da poštuju sve procedure vezane za zaštitu podataka o ličnosti, kakve su date u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti EU. Sadržina tih ugovora je uređena u skladu sa klauzulom o zaštiti podataka na nivou standarda EU. Tekst klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU možete da dobijete na internet stranicama Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

A. Prava pojedinca u odnosu na obradu podataka o ličnosti
I. Vaša prava u odnosu na obradu podataka o ličnosti

Kao subjekt obrade podataka o ličnosti u kontekstu Internet stranice www.anikachocolates.com imate sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje (čl. 26 ZZPL i čl. 15 GDPR): Imate pravo da tražite informacije o predmetnim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo na dodatne informacije o specifičnim ciljevima obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca ličnih podataka, periodu zadržavanja, prava brisanja ili ispravljanja vaših ličnih podataka, postojanja prava na žalbu i svih dostupnih informacija o proveri porekla vaših podataka.
 • Pravo na ispravku (čl. 29 ZZPL čl. 16 GDPR): Imate pravo da zahtevate hitnu ispravku vaših ličnih podataka od strane Anika chocolates.
 • Pravo na brisanje (čl. 30 ZZPL i čl. 17 GDPR): Imate pravo da zahtevate brzo brisanje vaših ličnih podataka od Anika chocolates.
 • Pravo na ograničavanje obrade (čl. 31 ZZPL i član 18 GDPR): U slučajevima iz člana 18 GDPR (npr. osporavate tačnost ličnih podataka ili je obrada nezakonita, …), Pored toga, imate pravo tražiti od Anika chocolates ograničenje obrade.
 • Pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL i član 19 GDPR): Imate pravo da primate lične podatke koje ste dostavili u strukturiranom, standardizovanom formatu i tražiti da se vaši podaci prosleđuju drugom licu.
 • Pravo na prigovor  (čl. 37 ZZPL i čl. 20. GDPR): Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete žalbu povereniku ili prigovarate na obradu vaših ličnih podataka koji se obrađuju u okviru stranice www.anikachocolates.com.
 • Opoziv pristanka za obradu ličnih podataka (čl. 15 st. 3 ZZPL čl. 7 st. 3 GDPR): Imate mogućnost da povučete pristanak u bilo koje vreme u odnosu na Anika chocolates.
 • Pravo na žalbu: Pored toga, uvek možete kontaktirati Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3408 900, email: office@poverenik.rs

Sva prava – sa izuzetkom prava na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – podnose se direktno Marko Živanović PR Anika chocolates Beograd , Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 114 / 9, elektronska pošta: anikacokolade@gmail.com .

Zahteve za ostvarenje svojih prava vezana za zaštitu podataka o ličnosti prema Marko Živanović PR Anika chocolates Beograd, možete ostvariti na sledeći način:

Pismom: Marko Živanović PR Anika chocolates Beograd , Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 114 / 9

Putem elektronske pošte na adresu: anikacokolade@gmail.com

II. Kontakt vezan za zaštitu podataka o ličnosti

Za sva pitanja o zaštiti podataka o ličnosti možete se obratiti elektronskom poštom na anikacokolade@gmail.com

B. Važenje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti počinje da važi danom objavljivanja na Internet prezentaciji www.anikachocolates.com

0
  0
  Korpa
  Vaša korpa je prazna.Povratak u Shop